Izpolnite dveh vrednosti.
% od številke  = 
Primer: 15% od 200 = 30

Uporabite tudi primere spodaj

Izpolnite dveh vrednosti.
Original cena izdelka:
Cena %
Končna prodajna cena je
Primer: Original cena 60, 20% popust = Prodajna cena 48.
Koliko je % od številke ?
je koji postotak od ?
Prva številka je . Druga številka je .
Kakšna je razlika (povečanje ali zmanjšanje) od prve številke na drugo številko?
= Koliko odstotke večja ali manjša je druga številka?
Število se poveča %.
Število se je zmanjšala za %.