Kalkulator obresti, kalkulator prihrankov

Kot rezultat kalkulatorja prihrankov dobite skupni znesek in donosnost vaše naložbe. Za prvo pologo in za naslednja pologa lahko daste različen znesek. Če je znesek vedno enak, vnesite enake vrednosti v polja. Če želite, lahko daste tudi samo prvi znesek varčevanja.

Obrestna mera:

Prvi depozit:

Kako pogosto po prvem depozitu:

  mesečno
  letno

Naslednji depoziti:

Skupni čas:

Obrestno obrestovanje

V zgornjem kalkulatorju lahko končni znesek postane zelo velik. To je posledica učinka obrestnih obresti.

Predpostavimo, da je letna obrestna mera 5% in naredite le začetni vložek 1000€. Ne vlagate več. Po prvem letu dobite 50€ obresti. Privarčevani znesek se poveča na 1050€. Naslednje leto se obresti ne bodo izplačevale na 1000€, temveč na 1050€. Obresti se plačajo na nabrane obresti. Letne obresti zdaj znašajo 52,50€. Privarčevani znesek bo 1102,50€.

Če je doba varčevanja 20 let, bo končni znesek 2653,30€. Torej ste prejeli donos v višini 1653,30€ za vašo naložbo v višini 1000€.

Zgoraj je primer izračuna obrestnih obresti. Obresti se lahko izračunajo tudi na preprost način. Pri tem načinu se obresti ne obračunavajo na predhodno natečene obresti. Na ta način se letno nateče le 50€ obresti. V takem primeru preprostih obresti bi 20-letna naložba v višini 1000€ s 5% obrestmi vsako leto proizvedla 50€, torej skupaj 1000€, končni znesek pa bi bil 2000€.