Metanje kovanca

HEADS

Besedila na kovancu lahko spremenite. Beseda lahko vsebuje samo 12 črk. Na kovancu lahko dodate še več strani kot le dve!


Storitev lahko uporabljate kot običajno in dobite HEADS ali TAILS. Verjetnost obeh možnosti je enaka. Spremenite lahko tudi vrednosti rezultatov. Na primer, lahko neposredno uporabite vrednosti za 'plavanje', 'filmi', če so to vaše možnosti. Prav tako lahko povečate število možnosti. Tudi takrat je verjetnost vsake možnosti enaka. Če uporabljate šest možnosti in številke od 1 do 6, ste naredili kocke.

Arkikoodi
Spletne strani in kalkulatorje za vsak dan

Finska   Bolgarija   Czech Republic   Nemčija   Danska   Estonija   Španija   France   Grčija   Madžarska   Italija   Litva   Latvija   Nizozemska   Norveška   Poljska   Portugalska   Romunija   Slovenija   Slovaška   Švedska   V angleščini