Aritmetična sredina, povpréčje

Izračunajte povprečno, standardno deviacijo in mediana

Navedite številke spodaj. Vsaka številka v svoji vrstici (max. 500):Števec izračuna naslednje: štetje števil, standardni odklon, povprečje. Poleg tega dobite številke, razporejene od najmanjšega do največjega. Številke ločite z novo vrstico. Kliknite gumb 'Izračunati', da dobite rezultat. Na primer, lahko enostavno izračunate povprečno oceno šolskega spričevala. Povprečje se izračuna tako, da se seštevajo vse številke in se rezultat razdeli na število. Uporaben kazalnik je tudi standardno odstopanje. Opisuje, koliko se številke razlikujejo od povprečja povprečja.


Spletne strani in kalkulatorje za vsak dan:

Pretvornik valut  |  ITM kalkulator  |  Nova ITM  |  Kalorij kalkulator  |  Ste jabolko ali hruška?  |  Metabolična teža  |  Metanje kovanca  |  Tenis točkovanje  |  Beseda števec in števec znakov  |  Aritmetična sredina