Aritmetična sredina, povpréčje

Izračunajte povprečno, standardno deviacijo in mediana

Navedite številke spodaj. Vsaka številka v svoji vrstici (max. 500):Števec izračuna naslednje: štetje števil, standardni odklon, povprečje. Poleg tega dobite številke, razporejene od najmanjšega do največjega. Številke ločite z novo vrstico. Kliknite gumb 'Izračunati', da dobite rezultat. Na primer, lahko enostavno izračunate povprečno oceno šolskega spričevala. Povprečje se izračuna tako, da se seštevajo vse številke in se rezultat razdeli na število. Uporaben kazalnik je tudi standardno odstopanje. Opisuje, koliko se številke razlikujejo od povprečja povprečja.

Calculaterix.com
Spletne strani in kalkulatorje za vsak dan

Finska   Bolgarija   Czech Republic   Nemčija   Danska   Estonija   Španija   France   Grčija   Madžarska   Italija   Litva   Latvija   Nizozemska   Norveška   Poljska   Portugalska   Romunija   Slovenija   Slovaška   Švedska   V angleščini