Izračunajte povprečno, standardno deviacijo in mediana

Navedite številke spodaj. Vsaka številka v svoji vrstici (max. 500):Števec izračuna naslednje: štetje števil, standardni odklon, povprečje. Poleg tega dobite številke, razporejene od najmanjšega do največjega. Številke ločite z novo vrstico. Kliknite gumb 'Izračunati', da dobite rezultat. Na primer, lahko enostavno izračunate povprečno oceno šolskega spričevala. Povprečje se izračuna tako, da se seštevajo vse številke in se rezultat razdeli na število. Uporaben kazalnik je tudi standardno odstopanje. Opisuje, koliko se številke razlikujejo od povprečja povprečja.

Kako se izračuna aritmetična sredina?

Aritmetično povprečje izračunamo tako, da števila seštejemo in rezultat delimo s številom števil. Za primer vzemimo števila 4, 5, 9 in 10. Vsota teh števil je 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Dobljeno vsoto 28 delimo s številom števil, torej štiri. To daje 28/4 = 7. Povprečje števil 4, 5, 9 in 10 je torej 7.