Kalkulator posojila

Znesek posojila:

Posojilna obrestna mera:

Interval plačila posojila:

  1 mesec
  2 meseca
  3 meseca
  4 meseca
  6 meseca
  12 meseca

Vrsta posojila:

  fiksna plačila glavnice
  fiksna plačila

Določite čas za vračilo posojila:

Preizkusite lahko, kako se obnašata posojilo, ki ima fiksna plačila glavnice, in posojilo, ki ima fiksna plačila. Uporabite različne obrestne mere in različen čas vračila, da vidite, kaj so plačila posojila, plačila glavnice in skupni stroški obresti.

Posojilo, pri katerem so plačila glavnice fiksna

Plačila niso ves čas enaka. Za glavnico posojila plačate enak znesek, za obresti pa različen znesek.

Predpostavimo, da vzamete 1000€ posojila za dve leti. Obrestna mera je 2 % in plačate letno. Pri prvem plačilu glavnica znaša 500€ in obresti 20€. Pri drugem plačilu glavnica znaša 500€ in obresti 10€. Torej opravite plačila: 520€ in 510€.

Če se obrestna mera v času odplačevanja dvigne, bodo plačila zaradi povečanih obresti večja. Če se obrestna mera v času odplačevanja zniža, bodo plačila zaradi znižanih obresti manjša.

Posojilo s fiksnimi plačili

Plačila so ves čas enaka. Vzemimo enak primer kot zgoraj: dvoletno posojilo za 1000€ z 2% obrestno mero in letnimi plačili. Pri posojilu s fiksnimi plačili sta obe plačili 515,05 €. Pri posojilu s fiksnimi plačili so skupni stroški obresti višji. To je zato, ker na začetku ne bo toliko plačila glavnice.

Če se obrestna mera v času vračila dvigne, bo čas vračila daljši. Če se obrestna mera v času vračila zniža, bo čas vračila krajši.